Mediso AnyScan Trio

 

SPECT - SPECT/CT - SPECT/CT/PET

Markkinoiden ainoa 3-detektorinen kamera

Medison AnyScan-tuoteperhe kattaa SPECT- ja PET-sarjat, joihin voi yhdistää myös CT:n. AnyScan Trio on markkinoiden ainoa 3-detektorinen tuote. AnyScan Trio SPECT -järjestelmään on saatavana myös multi-pinhole-kollimaattori esimerkiksi Alzheimer-, Parkinson- ja kardiologiakuvannusten erilaisiin tarpeisiin. AnyScan-sarjaan voi yhdistää 1, 2 tai 3 detektoria.


Useita kuvannuksia kerralla

AnyScanilla voi tehdä sekä radiologisia että isotooppikuvannuksia erittäin laadukkain tuloksin. Laitetta voi käyttää diagnosointiin, toimenpidesuunnitteluun ja seurantaan. Koska laite voi suorittaa useita kuvannuksia kerralla, potilas välttyy erillisiltä käynneiltä. Tämä on potilaalle miellyttävämpää ja säästää hoitoyksikön resursseja merkittävästi.

Kuvannusajat lyhentyvät puolella

Lisädetektorien ja niiden omien kollimaattoreiden ansiosta kuvannus kolmella detektoripäällä tapahtuu puolet nopeammin kuin perinteisessä SPECT/CT-kuvannuksessa kahdella detektorilla. Multi-pinhole-kollimaattoreiden käyttäminen lyhentää kuvannusaikaa lisää.

Paljon yhdistelymahdollisuuksia

Kuvannuslaite koostuu useista moduuleista, joita voi yhdistellä monella tavalla. Tämän ansiosta kulloinkin tarvittavat kuvannukset voi tehdä samalla laitteella. Mahdollisuuksia on viisi: SPECT-CT-PET, SPECT-CT, PET-CT, SPECT sekä multi-slice CT

Uraauurtavaa tekniikkaa 50 vuoden kokemuksella

Kuvantimen valmistajalla Medisolla on 50 vuoden kokemus lääketieteellisestä kuvannusdiagnostiikasta. Yrityksen uusimpia saavutuksia on multi pinhole -kollimaattoreiden yhdistäminen ainutlaatuisen SPECT/CT-järjestelmään, jolloin syntyi uraauurtava 3-detektorinen hybridikuvannin. Sen ominaisuuksia ovat erinomainen erottelutarkkuus, tarkka kvantifiointi ja hyvä herkkyys.

Mediso on maailman ainoa yritys, joka suunnittelee, kehittää ja tuottaa SPECT/CT-järjestelmiä sekä kliiniseen että prekliiniseen käyttöön. AnyScan Trio -järjestelmän takana on näiden kahden alan tuottama synergia modulaaristen hybridikuvannusten kehittämiseksi.

Tarvitsetko pitkälle kehitettyä tutkimusversiota?

AnyScan Trio on saatavana prekliinisiin järjestelmiin painottuvana erikoisversiona tutkimusta varten. Tämän version tärkeimmät ominaisuudet ovat: 

  • 94 PMT:n detektorit
  • Elinkohtaiset patentoidut multi-pinhole-kollimaattorit
  • Kvantitatiivinen 3D-rekonstruointi

Mediso AnyScan Trio

Produkt no.

 1,00

keyboard_arrow_up